Raksti mums

* Jāaizpilda obligāti

Garantija

1. Visām Interneta veikalā salonsmuzika.lv piedāvātām precēm garantijas apkalpošana tiek nodrošināta saskaņā ar preces ražotāja noteiktajiem garantijas nosacījumiem. Preces garantijas apkalpošanas laiks ir norādīts tās aprakstā, atsevišķām precēm tas var būt pat 3 gadi. Veicot pirkumu, kopā ar preci pircējam tiek izsniegti garantijas dokumenti, ar atrunātiem šīs preces garantijas apkalpošanas nosacījumiem.

2. Lai izvairītos no pārpratumiem, lūdzam preces saņemšanas laikā pārbaudīt, vai pareizi aizpildīti garantijas dokumenti. Garantijas dokumenti ir spēkā tikai tad, ja tajos pareizi un skaidri norādīts: preces modelis, sērijas numurs, pārdošanas datums, pārdevēja un pircēja paraksti, juridiskām personām arī skaidri saskatāms pārdevēja zīmoga nospiedums. Garantijas dokumentos aizliegts izdarīt jebkādas izmaiņas, dzēst vai pārrakstīt tajos norādītos datus - šādā gadījumā garantijas dokumenti tiks atzīti pār spēkā neesošiem.

3. Pirms sākt iegādāto preci izmantot, lūdzu rūpīgi izlasīt preces lietošanas instrukciju un preci lietot tikai saskaņā ar tās ražotāja norādījumiem, atbilstoši preces īpašībām un paredzētajiem lietošanas mērķiem.

4. Par preces kvalitāti saņemtās pretenzijas tiks risinātas saskaņā ar Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma (PTAL) normām, atbilstoši reglamentējošajiem Ministru kabineta noteikumiem nr.631. „Kārtība, kādā piesakāms un izskatāms patērētāja prasījums par līguma noteikumiem neatbilstošu preci vai pakalpojumu” prasībām (MK Noteikumi Nr.631)

5. Atgādinām, ka PTAL normas neattiecas uz gadījumiem, kad preci iegādājas juridiskas personas.

6. Ja garantijas laikā precei ir radušās tehniska rakstura problēmas, preces bezmaksas garantijas apkalpošana tiks veikta saskaņā ar preces ražotāja noteiktajiem garantijas apkalpošanas nosacījumiem. Garantijas apkalpošana notiks ātrāk, ja griezīsieties tieši garantijas dokumentos norādītajā servisa organizācijā, varat vērsties arī Interneta veikala salonsmuzika.lv apkalpošanas centrā-veikalā  Raiņa bulvārī 31, Rīgā, tālr. 67212095,29507001, e-pasts: info@salonsmuzika.lv Servisa centra-veikala darba laiks: darba dienās no plkst. 10.00 līdz 19.00 !

7. Iesniedzot preci garantijas servisā, būs nepieciešams uzrādīt preces iegādi apstiprinošu dokumentu (EKA čeku, preču pavadzīmi vai līzinga līgumu).

8. Mehānismu tīrīšana parasti neietilpst garantijas apkalpošanas pakalpojumos. Šāds pakalpojums var tikt nodrošināts saskaņā ar klienta pieprasījumu, par atsevišķu samaksu.

9. Preces komplektā ietilpstošajiem aksesuāriem, adapteriem, baterijām, savienojošiem vadiem, drošinātājiem utt, kuri ekspluatācijas procesā nolietojas parasti garantijas apkalpošana netiek paredzēta, vai tā ir ierobežota.

10. Garantijas apkalpošana nav spēkā, ja precei:

10.1. ir mehāniski bojājumi, kas radušies klienta vainas dēļ,

10.2. bojājuma rašanās iemesls nav atkarīgs no ražotāja vai pārdevēja, ja tiek konstatēts, ka bojāta preces garantijas plombe, sērijas numurs,                                                                                                                                                                       ir notikusi instrukcijai neatbilstoša iekļūšana izstrādājumā,

10.3. ir bojājumi, kas radušies dabas stihiju, zibens, ugunsgrēka, plūdu u.c. rezultātā,

10.4. ja precei ir bojājumi, kas radušies svešu priekšmetu, šķidrumu, kukaiņu u.t.t., iekļūšanas rezultātā,

10.5. ir bojājumi, kuru rašanās iemesls ir ķīmisku vielu iedarbība.

10.6. ir bojājumi, kas radušies elektriskā sprieguma svārstību vai bojājumu gadījumā, komunikāciju un kabeļu parametru neatbilstības dēļ, kā arī citu sadzīves faktoru gadījumos,

10.7. bojājumi radušies tādēļ, ka prece netika lietota saskaņā ar tās lietošanas instrukciju, ka netika ievēroti preces uzglabāšanas un transportēšanas nosacījumi, kā arī gadījumos, kad izstrādājums netika uzstādīts atbilstoši instrukcijai.

10.8. bojājumi radušies tādēļ, ka tā netiek izmantota paredzētajiem mērķiem vai sadzīves tehnika tiek izmantota profesionālā nolūkā,

11. Instrumentiem un citām precēm garantijas laikā lūdzam saglabāt iepakojumu un pretenziju gadījumā preci iesniegt tās ražotāja oriģinālajā iepakojumā.

12. Neskaidrību gadījumā - sazināties ar mums.